Biznes turystyczny | WSZOP - Katowice
a a a

Biznes turystyczny

Turystyka XXI wieku stała się kołem napędowym wzrostu i rozwoju wielu gospodarek. Trendy rozwojowe rynku turystycznego wymagają ciągłego doskonalenia znanych rodzajów turystyki i poszukiwania nowych rozwiązań w tym zakresie, rozwijania umiejętności biznesowych dla zagospodarowania niszy rynkowej odpowiednią ofertą turystyczną. Biznes turystyczny jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy: lokalnego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter turystyki, specjalność ta adresowana jest dla absolwentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach takich jak: zarządzanie, ekonomia, transport, geografia, ekologia, historia, socjologia, psychologia, filologia i inne.

Absolwenci specjalności będą posiadali wiedzę m.in. z zakresu: funkcjonowania rynku turystycznego, ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych podstaw działalności w biznesie turystycznym, tendencji rozwoju współczesnej turystyki.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie:

  • w biurach podróży
  • hotelach
  • ośrodkach wypoczynkowych.