Zarządzanie przedsiębiorstwem | WSZOP - Katowice
strona główna » Kandydaci » ZARZĄDZANIE - studia I stopnia » Zarządzanie przedsiębiorstwem
a a a

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Studia na specjalności skierowane są do przyszłych i obecnych menadżerów, od których w decydującym stopniu zależy czy firma osiągnie sukces. Program kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii, prawa gospodarczego, psychologii, marketingu, finansów (w tym analizy i oceny projektów inwestycyjnych), a także zarządzania personelem. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności motywowania pracowników oraz wyznaczania celów przedsiębiorstwa, a także będzie rozumiał potrzebę dostosowania firmy do zmieniających się warunków otoczenia gospodarczego.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie:

  • na stanowiskach kierowniczych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach
  • na stanowiskach kierowniczych w korporacjach.

Zarzadzanie przedsiębiorstwem - prezentacja

Efekty kształcenia dla specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem