Europejski Menedżer BHP | WSZOP - Katowice

a a a

Europejski Menedżer BHPStudia magisterskie, 3-semestralne dofinansowane w 50% ze środków UE

(czesne 200 zł za miesiąc)

Absolwenci uzyskają uprawnienia określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 246 poz. 2468).

W programie studiów m. in. europejskie rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Rekrutacja na studia już w grudniu 2018 r.

Początek zajęć w lutym 2019 r.

 

Specjalność realizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS, 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pn.: Zintegrowany program rozwoju
Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
.