ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia II stopnia | WSZOP - Katowice
strona główna » Kandydaci » ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia II stopnia
a a a

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia II stopnia

Studia drugiego stopnia
Dyplom magistra
Czas trwania: 3 semestry

Forma stacjonarna (studia dzienne) i niestacjonarna (studia zaoczne)
Profil studiów: ogólnoakademicki

Studia są skierowane do absolwentów studiów inżynierskich. Studia drugiego stopnia przeznaczone są dla osób chcących ponieść swoje kwalifikacje dotyczące bezpieczeństwa chemicznego, pożarowego, zarządzania BHP w procesach produkcyjnych, zarządzania środowiskiem i gospodarką odpadami lub zarządzania w logistyce. Program kształcenia umożliwia studentom zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, zdobycie umiejętności analizy i oceny systemów produkcyjnych oraz projektowania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania produkcją. Absolwenci studiów magisterskich kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji są przygotowani do podejmowania decyzji w dziedzinie organizacji i zarządzania produkcją oraz stosowania narzędzi wspomagających procesy decyzyjne.

Specjalności w ramach kierunku:


 • zdobędziesz wiedzę techniczną oraz umiejętności menedżerskie
 • uzyskasz zaawansowaną wiedzę dotyczącą inżynierii przemysłowej, procesów i systemów produkcyjnych, systemów jakości, ergonomii, badań i rozwoju produkcji
 • zdobędziesz umiejętności podczas zajęć w nowocześnie wyposażonych laboratoriach naukowo-badawczych
 • nauczysz się obsługi specjalistycznych programów informatycznych
 • nauczysz się jak budować i utrzymać strategię jakości przedsiębiorstwa
 • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone przez jednostki posiadające akredytację polską i zagraniczną.

Dodatkowe uprawnienia możliwe do uzyskania przez studentów:

 • Uprawnienia inspektora ppoż.
 • Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Certyfikat  Audytora Systemu Zarządzania Jakością
 • Certyfikat Audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.