Spawalnictwo | WSZOP - Katowice
a a a

Spawalnictwo

Współczesny rynek pracy poszukuje specjalistów z zakresu technologii łączenia metali i organizacji spawalniczego procesu produkcyjnego. Podczas zajęć studenci zdobędą kompetencje niezbędne do projektowania, rozwoju technologii i stanowisk spawalniczych. Program kształcenia zapewnia uzyskanie wiedzy z zakresu technologii spawania (procesy metaloznawstwa spawalniczego, technik badań złączy, technologię lutowania i klejenia). Podczas studiów realizowane są praktyczne zajęcia w laboratoriach dotyczące m.in. technik spawania.

Absolwent specjalności może podjąć pracę w szeregach wyższego nadzoru spawalniczego, technologów i konstruktorów oraz w zakładach przemysłowych wielu sektorów wytwarzania.

Możliwość uzyskania Certyfikatu Audytora Systemu Zarządzania BHP.