Zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach | WSZOP - Katowice

strona główna » Kandydaci » Rekrutacja na studia dofinansowane » Zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach
a a a

Zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach


Zapraszamy do składania dokumentów na dofinansowane w 100% studia pierwszego stopnia na kierunku Energetyka, specjalność Zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach w ramach Projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka.

Projekt jest wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Terminy składania dokumentów:

  • do 29 września 2018 r.

Uwaga! Ograniczona ilość uczestników: 30 osób

Podstawowym warunkiem rekrutacji na studia jest uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Regulamin Rekrutacji zakłada punkty premiujące dla Uczestników Projektu:

  • liczba punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wraz z analizą testu motywacji i predyspozycji zawodowych – maksymalnie 100 pkt.
  • liczba punktów na świadectwie dojrzałości ze wskazanego języka obcego – maksymalnie 100 pkt.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej kandydatów o zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie wynik punktowy rozmowy kwalifikacyjnej.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi: 200.