Opłaty za studia | WSZOP - Katowice

strona główna » Kandydaci » Opłaty za studia
a a a

Opłaty za studia

 • Niezmienne czesne przez cały okres studiów gwarantowane umową.
 • Brak opłaty wpisowej i rekrutacyjnej.
 • Bezpłatne egzaminy (także poprawkowe, komisyjne oraz egzamin dyplomowy).
 • Bezpłatne miesiące wakacyjne (sierpień i wrzesień).
 • Możliwość płacenia czesnego co miesiąc.

Do pobrania:

Płatności należy dokonać przelewem na konto bankowe:
mBank S.A. O/Katowice 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
lub w Kasie WSZOP (pok. nr 16A).

Bonusy dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018:

 • 80% za studia równolegle na drugiej specjalności
 • 20% zniżki przez cały pierwszy semestr studiów dla absolwentów WSZOP studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych
 • 5% zniżki rodzinnej (dla studentów, których członkowie rodziny studiują równocześnie we WSZOP). Dotyczą całego okresu wspólnych studiów.

Stypendia i nagrody:

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów już po pierwszym roku studiów
 • Stypendium specjalne dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności już od pierwszego semestru
 • Stypendium socjalne i zapomogi losowe dla osób w trudnej sytuacji materialnej już od pierwszego semestru.