Opłaty za studia | WSZOP - Katowice
strona główna » Kandydaci » Opłaty za studia
a a a

Opłaty za studia

  • Niezmienne czesne przez cały okres studiów gwarantowane umową.
  • Bezpłatne egzaminy (także poprawkowe, komisyjne oraz egzamin dyplomowy).
  • Bezpłatne miesiące wakacyjne (sierpień i wrzesień).
  • Możliwość płacenia czesnego co miesiąc.

Tabela odpłatności za studia w roku akademickim 2016/2017

 Studia pierwszego i drugiego stopnia
(stacjonarne i niestacjonarne)

miesięczna 
(10 rat)

  semestralna   
(2 raty)
   roczna  całkowity
koszt studiów  

 Zarządzanie i inżynieria produkcji
 (studia pierwszego stopnia)

400 1 950 3 900 14 170

 Zarządzanie i inżynieria produkcji
 (studia drugiego stopnia)

400 1 950 3 900 6 370

 Zarządzanie
 (studia pierwszego stopnia)

400 1 950 3 900 12 220

 Zarządzanie
 (studia drugiego stopnia)

400 1 950 3 900 8 320

 Filologia
 (studia pierwszego stopnia)

480 2 350 4 700 14 620

 Kulturoznawstwo
 (studia pierwszego stopnia)

390 1 900 3 800 11 920

 Bezpieczeństwo wewnętrzne
 (studia pierwszego stopnia)

400 1 950 3 900 12 220

 Bezpieczeństwo wewnętrzne
 (studia drugiego stopnia)

400 1 950 3 900 8 320

Opłata za indeks i legitymację 21 zł

Do pobrania - Tabela odpłatności za studia i inne formy kształcenia dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017


Płatności należy dokonać przelewem na konto bankowe:
mBank S.A. O/Katowice 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
lub w Kasie WSZOP (pok. nr 16A).

Rabaty dla osób rozpoczynających studia w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017:

  • 80% za studia równolegle na drugiej specjalności
  • 20% zniżki przez cały pierwszy semestr studiów dla absolwentów WSZOP studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych
  • 5% zniżki rodzinnej (dla studentów, których członkowie rodziny studiują równocześnie we WSZOP). Dotyczą całego okresu wspólnych studiów.

Stypendia i nagrody:

  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów już po pierwszym roku studiów
  • Stypendium specjalne dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności już od pierwszego semestru
  • Stypendium socjalne i zapomogi losowe dla osób w trudnej sytuacji materialnej już od pierwszego semestru.