Krok po kroku | WSZOP - Katowice
strona główna » Kandydaci » Krok po kroku
a a a

Krok po kroku

1. ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia – także dla absolwentów WSZOP.

Po zarejestrowaniu nie czekaj na żadne potwierdzenie zakwalifikowania się na studia ani listę przyjętych. Wypełnij kwestionariusz i wydrukuj go.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym peselu już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

  
2. SKOMPLETUJ WSZYSTKIE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie na studia. Znajdziesz go na naszej stronie w zakładce Kandydaci/Dokumenty do pobrania.
  • kwestionariusz osobowy, wydrukowany po zakończeniu rejestracji internetowej
  • kopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu
  • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał do wglądu - dotyczy kandydatów skłądających dokumenty na studia drugiego stopnia
  • 2 kolorowe zdjęcia (na jasnym tle, bez nakrycia głowy, 35 x 45 mm)
  • kolorowe zdjęcie legitymacyjne  w wersji elektronicznej, zapisane na płycie. Wymiary  20 x 25 mm w rozdzielczości 300 dpi
  • obywatel Rzeczypospolitej Polskiej – kopia dowodu osobistego (obydwie strony) – oryginał do wglądu
  • cudzoziemiec – dokumenty zgodnie z załącznikiem do wniosku. Wniosek dostępny jest na naszej stronie w zakładce Kandydaci/Dokumenty do pobrania.
  • orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych).

UWAGA! Prosimy o niedrukowanie umów, ktore są zamieszczone w zakładce Kandydaci/Dokumenty do pobrania. Umowy są dokumentami do wglądu.

Jeśli chcesz zapisać się na Filologię angielską pamiętaj, że pod uwagę brany jest Twój wynik z matury z języka angielskiego.

  
3. PRZYJDŹ DO BIURA REKRUTACJI

1. Weź ze sobą komplet dokumentów.

Biuro Rekrutacji WSZOP
Katowice, ul Bankowa  8, pok. nr 19 (parter).
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku 8:00 - 16:00
soboty 8:00 - 15:00

2. Odbierz decyzję o przyjęciu na studia.
3. Odbierz umowę o świadczenie usługi edukacyjnej.
4. Dokonaj opłaty czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr oraz za wydanie indeksu i legitymacji (21 zł) przelewem na konto lub w Kasie WSZOP (pok. nr 16A).

Opłaty zsumowane przyjmujemy wyłącznie na konto bankowe:
mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001

5. Złóż wniosek w Kasie WSZOP o przyznanie przysługujących zniżek.

4. JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania pisz: , gg: 34770824 lub dzwoń: 32 355 97 73.