Krok po kroku | WSZOP - Katowice
strona główna » Kandydaci » Krok po kroku
a a a

Krok po kroku

1. ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia – także dla absolwentów WSZOP.

Po zarejestrowaniu nie czekaj na żadne potwierdzenie zakwalifikowania się na studia ani listę przyjętych. Wypełnij kwestionariusz i wydrukuj go.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym peselu już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

  
2. SKOMPLETUJ WSZYSTKIE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie na studia. Znajdziesz go na naszej stronie w zakładce Kandydaci/Dokumenty do pobrania.
  • kwestionariusz osobowy, wydrukowany po zakończeniu rejestracji internetowej
  • kopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu
  • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał do wglądu - dotyczy kandydatów skłądających dokumenty na studia drugiego stopnia
  • 2 kolorowe zdjęcia (na jasnym tle, bez nakrycia głowy, 35 x 45 mm)
  • kolorowe zdjęcie legitymacyjne  w wersji elektronicznej, zapisane na płycie. Wymiary  20 x 25 mm w rozdzielczości 300 dpi
  • obywatel Rzeczypospolitej Polskiej – kopia dowodu osobistego (obydwie strony) – oryginał do wglądu
  • cudzoziemiec – dokumenty zgodnie z załącznikiem do wniosku. Wniosek dostępny jest na naszej stronie w zakładce Kandydaci/Dokumenty do pobrania.
  • orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych).

UWAGA! Prosimy o niedrukowanie umów, ktore są zamieszczone w zakładce Kandydaci/Dokumenty do pobrania. Umowy są dokumentami do wglądu.

Jeśli chcesz zapisać się na Filologię angielską pamiętaj, że pod uwagę brany jest Twój wynik z matury z języka angielskiego. W przypadku pozostałych kierunków (w tym Filologii rosyjskiej) o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  
3. PRZYJDŹ DO BIURA REKRUTACJI

1. Weź ze sobą komplet dokumentów.

Biuro Rekrutacji WSZOP
Katowice, ul Bankowa  8, pok. nr 19 (parter).
Czynne od poniedziałku do soboty (od 8:00 do 16:00).

2. Odbierz decyzję o przyjęciu na studia.
3. Odbierz umowę o świadczenie usługi edukacyjnej.
4. Dokonaj opłaty czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr oraz za wydanie indeksu i legitymacji (21 zł) przelewem na konto lub w Kasie WSZOP (pok. nr 16A).

Opłaty zsumowane przyjmujemy wyłącznie na konto bankowe:
mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001

5. Złóż wniosek w Kasie WSZOP o przyznanie przysługujących zniżek.

4. JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania pisz: , gg: 34770824 lub dzwoń: 32 355 97 73.