Język rosyjski w turystyce | WSZOP - Katowice
strona główna » Kandydaci » FILOLOGIA ROSYJSKA - studia I stopnia » Język rosyjski w turystyce
a a a

Język rosyjski w turystyce

Popyt na pracowników w sektorze turystycznym utrzymuje się na wysokim poziomie, stąd też absolwenci ze znajomością języka rosyjskiego oraz wiedzą z zakresu turystyki staną się cennym nabytkiem dla wielu przedsiębiorców.

Studenci podczas studiów nauczą się biegle posługiwać specjalistycznym językiem rosyjskim w mowie i piśmie. Program kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu językoznawstwa, historii, kultury i literatury rosyjskiej, a także na poznanie typowych norm zachowań w  kontekście szeroko pojętej turystyki. Absolwenci studiów uzyskają również wiedzę z zakresu marketingu usług turystycznych oraz różnic kulturowych i reguł obyczajowych obowiązujących w Rosji.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie:

  • w krajowych i międzynarodowych firmach i agencjach turystycznych
  • w biurach podróży
  • w hotelach.