Zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach | WSZOP - Katowice

strona główna » Kandydaci » ENERGETYKA - studia I stopnia » Zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach
a a a

Zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach

ENERGETYKA - KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ! 

WYPRZEDŹ INNYCH!

Stacjonarne studia dualne na kierunku ENERGETYKA z zakresu zarządzania energią i środowiskiem  w budynkach dofinansowane są w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kierunek łączy edukację na uczelni ze stypendialnym programem stażowym i praktykami u konkretnych pracodawców.


Energetyka to kierunek przyszłości i  jedna z najprężniej rozwijających się branż w gospodarce europejskiej i światowej. Absolwenci tych studiów, to najbardziej poszukiwani eksperci z zakresu odnawialnych  źródeł energii (m.in. fotowoltaika), audytu energetycznego czy rozwiązań stosowanych w tzw. inteligentnych budynkach.

Dzięki finansowaniu ze środków projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju studenci tego kierunku we WSZOP nie tylko są zwolnieni z czesnego, ale także odbywają w trakcie studiów 6-miesięczne płatne staże (za które otrzymują 1850 zł/miesięcznie) u najlepszych pracodawców, w tym takiego giganta jak Tauron. Po skończeniu studiów mogą tam trafić już jako wysoko wyspecjalizowani inżynierowie z doświadczeniem  zawodowym. 

Nowa specjalność sprofilowana jest na zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach (indywidualnych, jak i tych przemysłowych czy użyteczności publicznej), a studia, co istotne, są odpowiedzią na wymagania stawiane w Krajowym Planie Działań dotyczącym efektywności energetycznej dla Polski 2017* , przyjętym przez Radę Ministrów na początku 2018 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

Zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. każde przedsiębiorstwo
 średniorocznym zatrudnieniem  250 osób musi obowiązkowo wykonywać okresowe audyty energetyczne. Ustawa daje możliwość dwóch alternatywnych rozwiązań zwalniających przedsiębiorców z obowiązku przeprowadzania tych audytów energetycznych:

1)       przeprowadzenie audytu energetycznego w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Energią zgodnie z wymaganiami normy ISO 50001.

2)       wdrożenie Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) będącego europejskim systemem zarządzania środowiskowego.