Taktyka i techniki interwencji | WSZOP - Katowice

a a a

Taktyka i techniki interwencji

Adresatami studiów są osoby zainteresowane pracą w służbach mundurowych, zwłaszcza w jednostkach interwencyjnych oraz w charakterze szkoleniowców z zakresu taktyk i techniki interwencji.

Specjalność jest także odpowiednia dla wszystkich, którzy chcą prowadzić zajęcia ruchowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych i fitness, jak również w formie własnej działalności gospodarczej związanej ze sportem i rekreacją. Będą także przydatne dla nauczycieli wychowania fizycznego w celu podniesienia kwalifikacji.

Program studiów akcentuje jego ukierunkowanie na problematykę interwencji fizycznej, przede wszystkim indywidualnej, lecz także zespołowej. Student zdobywa wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, pierwszej pomocy w warunkach interwencji, zachowania w sytuacjach kryzysowych a także rekreacji ruchowej i treningu sportowego. Uzyskuje także praktyczne umiejętności walki obronnej wręcz czy stosowania taktyk i technik interwencyjnych z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego, takich jak broń palna.

Studenci w ramach specjalności uzyskują uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej w specjalności technika i taktyka interwencji, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2014 poz. 1145), a także zaświadczenie o przebytym kursie pedagogicznym uprawniającym do prowadzenia zajęć

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie:

  • w Policji
  • w służbach paramilitarnych
  • w klubach fitness
  • w klubach sportowych
  • w szkołach.