detektywistyka i kryminalistyka | WSZOP - Katowice

a a a

Detektywistyka i kryminalistyka

Studia skierowane są do osób, które planują otworzyć własne biuro detektywistyczne lub podjąć pracę w laboratoriach technicznych. Zajęcia spełniają wymogi kursu przygotowującego do uzyskania licencji detektywa.

Program specjalności został tak skonstruowany, aby student uzyskał wszechstronną wiedzę pomocną w wykonywaniu zawodu detektywa. Obejmuje zagadnienia z psychologii penitencjarnej, historii kryminalistyki i detektywistyki oraz zagrożeń w cyberprzestrzeni a także prawne podstawy zawodu. Duży nacisk kładziony jest również na zdobycie praktycznych umiejętności. Studenci poznają warsztat pracy detektywa, metody i techniki jego działań a zajęcia w Pracowni Kryminalistycznej, prowadzone przez byłych funkcjonariuszy policji, przygotowują do samodzielnego rozpoznawania śladów kryminalistycznych.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie:

  • w biurach detektywistycznych
  • w wymiarze sprawiedliwości
  • w Policji
  • w służbach paramilitarnych
  • w organizacjach pozarządowych.