BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia II stopnia | WSZOP - Katowice
strona główna » Kandydaci » BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia II stopnia
a a a

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia II stopnia

Studia drugiego stopnia
Dyplom magistra
Czas trwania: 4 semestry
Forma stacjonarna (studia dzienne) i niestacjonarna (studia zaoczne)
Profil studiów: ogólnoakademicki

Opis kierunku:
Studia skierowane są w szczególności do absolwentów kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, socjologia, psychologia i pedagogika. Absolwenci innych kierunków studiów bezpłatnie uzupełniają efekty kształcenia w ramach dodatkowego kursu organizowanego przez Uczelnię. Studia drugiego stopnia przeznaczone są także dla chcących podnieść swoje kwalifikacje funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, kuratorów, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem. Program kształcenia umożliwia studentom uzyskanie pogłębionej wiedzy z nauki o bezpieczeństwie oraz dyscyplin pokrewnych – psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa oraz nauki o zarządzaniu.

Specjalności w ramach kierunku:

  • zdobędziesz kompleksowe przygotowanie do pracy w służbach mundurowych
  • uzyskasz wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, psychologii, kryminologii oraz prawa
  • nabędziesz umiejętność oceniania i eliminowania zagrożeń
  • będziesz brać udział w zajęciach w nowocześnie wyposażonej Pracowni Kryminalistycznej
  • dowiesz się jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej
  • będziesz intensywnie pracował nad swoją sprawnością fizyczną.