Bezpieczeństwo i porządek publiczny | szkoła policji | WSZOP - Katowice

strona główna » Kandydaci » BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia I stopnia » Bezpieczeństwo i porządek publiczny
a a a

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Specjalność przeznaczona jest dla osób, dla których problematyka szerzenia i utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i szeroko rozumianego porządku społecznego stanowi ważną kwestię. Adresatami są osoby zainteresowane pracą w służbach mundurowych, formacjach strzegących i administracji oraz aktywni funkcjonariusze i pracownicy tych służb, chcący podnieść swoje kompetencje.

Studia przygotowują do podejmowania działań związanych z prewencją kryminalną oraz zwalczaniem patologii społecznej. Kandydaci na tę specjalność powinni wykazać się dobrym zdrowiem i kondycją fizyczną - zajęcia obejmują samoobronę, trening walki z użyciem narzędzi, przygotowanie strzeleckie oraz obóz treningowy.

Na podstawie Porozumienia zawartego z Komendą Główną Policji – Absolwenci WSZOP aplikujący do pracy w Policji mają możliwość zaliczenia zdobytej na studiach wiedzy jako połowy obowiązkowego szkolenia policyjnego.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie:

  • w Policji
  • w Straży Pożarnej
  • w Straży Granicznej
  • w Straży Miejskiej
  • w służbie celnej
  • w organizacjach rządowych i samorządowych.