strona główna » Kandydaci
a a a

Kandydaci

KIERUNKI STUDIÓW I i II STOPNIA
 Biuro Rekrutacji
Katowice, ul. Bankowa 8, pokój nr 13
poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00

@: rekrutacja@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 71, 32 355 97 73, 32 355 97 81
gg: 34770824

Wymagane dokumenty:

 • podpisany wniosek o przyjęcie na studia (Dokumenty do pobrania),
 • uzupełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (rekrutacja on-line)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (maturalnego) + oryginał do wglądu,
 • dwa zdjęcia (kolorowe na jasnym tle, bez nakrycia głowy, 35x45 mm) oraz jedno w wersji elektronicznej w wysokiej rozdzielczości 300dpi (na CD),
 • kserokopia obu stron dowodu osobistego + oryginał do wglądu,
 • dowód wniesienia opłat: 
  100 zł opłata rekrutacyjna
  + czesne za pierwszy miesiąc lub pierwszy semestr studiów (wg tabeli odpłatności)
  + 4 zł - indeks
  + 17 zł - legitymacja elektroniczna.

Opłaty należy zsumować i wpłacić na konto bankowe WSZOP:
BRE Bank S.A. O/Katowice 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001

Płatności należy dokonać przelewem (poprzez internet, bank lub pocztę). Pierwszej wpłaty nie można uregulować w kasie uczelni.

Osoby niepełnosprawne proszone są o dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności (niezbędne do przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych).