Zeszyty Naukowe WSZOP | WSZOP - Katowice
strona główna » Działalność naukowa » Zeszyty Naukowe WSZOP
a a a

Zeszyty Naukowe WSZOP

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach wydawane są od 2005 roku. Zostały umieszczone w części B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 7 pod numerem 2185.

Zeszyty Naukowe WSZOP są indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master z oceną

za 2014 rok ICV = 53,89 pkt.

Publikujemy artykuły oryginalne, przeglądowe oraz komunikaty. Przewidujemy także wydawanie numerów specjalnych, zawierających obszerne sprawozdania z prac naukowych realizowanych w WSZOP i z konferencji naukowych. Wszystkie artykuły są recenzowane. Autorzy prac są zawiadamiani o przyjęciu artykułu do druku. Redakcja zastrzega dokonywanie niewielkich zmian w treści artykułu nie wpływających na merytoryczną zawartość.

Główny obszar merytoryczny Zeszytów dotyczy ochrony pracy. Ochrona pracy to szeroki, interdyscyplinarny obszar, począwszy od zagadnień związanych z zagrożeniem pracowników, stwarzanych przez materialne i niematerialne czynniki środowiska pracy, szacowanie ryzyka zawodowego aż do rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz prawnych regulujących warunki pracy.
Publikujemy także artykuły dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa ludzi w ogólnie pojętym środowisku bytowania i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo.
Zainteresowani jesteśmy także publikowaniem artykułów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, a szczególnie dotyczących zarządzania zintegrowanego i jego elementów. Istotnym elementem zarządzania są także aspekty psychologiczne i prawne związane z ochroną pracy.
Reasumując publikujemy artykuły z następujących obszarów merytorycznych:

  • Zagrożenia pracowników czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy i rozwiązania techniczne i organizacyjne, poprawiające stan bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ergonomiczne warunki pracy.
  • Zagrożenia ludzi w środowisku bytowania i rozwiązania zmniejszające zagrożenia.
  • Zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem i jego elementy.
  • Psychologiczne i prawne aspekty ochrony pracy.

Zapraszam do publikowania artykułów i życzę Autorom satysfakcji z wymiany poglądów na tym forum.

 

prof. dr hab. inż. Marek Trombski
                 Redaktor Naczelny

 

Artykuły umieszczone w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach są indeksowane w specjalistycznej bazie BazTech, Google Scholar, Index CopernicusWorldWideScience.


Na pomocy porozumienia partnerskiego wybrane artykuły naukowe publikowane są także na stronach portalu internetowego PTWP-ONLINE Sp. z o.o.:  wnp.pl - portal gospodarczy (http://www.wnp.pl/) i pulshr.pl (http://www.pulshr.pl).