Zeszyty Naukowe WSZOP | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Wydawnictwo » Zeszyty Naukowe WSZOP
a a a

Zeszyty Naukowe WSZOP

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach wydawane są od 2005 roku. Zostały umieszczone w części B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 7 pod numerem 2182.

Zeszyty Naukowe WSZOP są indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master z oceną za 2015 rok ICV = 57,74 pkt.

Nawiązując do zakresu specjalności i dyscyplin naukowych uprawianych we WSZOP, przyjmujemy
do druku artykuły nowatorskie, poznawcze i przeglądowe z następujących obszarów tematycznych:

  • ochrona pracy – rozumiana jako szeroki, interdyscyplinarny obszar obejmujący prawo pracy, identyfikację i analizę zagrożeń na stanowiskach pracy, badanie materialnych i niematerialnych czynników środowiska pracy, szacowanie ryzyka zawodowego, rozwiązania techniczne i organizacyjne optymalizujące warunki pracy,
  • zagrożenia i bezpieczeństwo ludzi w środowisku naturalnym i zamieszkania oraz warunki poprawiające ich bezpieczeństwo,
  • techniczne bezpieczeństwo pracy,
  • zarządzanie przedsiębiorstwem, a w szczególności zarządzanie zintegrowane,
  • psychologia w pracy.

Nasza polityka wydawnicza przewiduje publikację sprawozdań z prac naukowych realizowanych
we WSZOP w formie zeszytów naukowych o charakterze monograficznym.

Zapraszam pracowników naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
oraz Autorów spoza naszej Uczelni, naukowców, praktyków biznesu do publikowania swoich prac
na łamach ZN WSZOP. Życzę wszystkim, aby nasza współpraca przyniosła nie tylko satysfakcję z publikacji, ale stała się również zarzewiem do dalszej pracy badawczej i wymiany poglądów w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa.

 

prof. dr hab. inż. Marek Trombski

Redaktor Naczelny

 

Artykuły umieszczone w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach są indeksowane w specjalistycznej bazie BazTech, Google Scholar, Index CopernicusWorldWideScience.


Na pomocy porozumienia partnerskiego wybrane artykuły naukowe publikowane są także na stronach portalu internetowego PTWP-ONLINE Sp. z o.o.:  wnp.pl - portal gospodarczy (http://www.wnp.pl/) i pulshr.pl (http://www.pulshr.pl).