Podręczniki wydane w 2011 r. | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Wydawnictwo » Podręczniki wydane w 2011 r.
a a a

Podręczniki wydane w 2011 r.

    

Alternatywne źródła energii
Autor: Tadeusz Sidor
ISBN: 978-83-61378-23-5
Rok wydania: 2011
Cena: 30 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

Podręcznik przeznaczony jest w pierwszym rzędzie dla studentów uzupełniających studiów magisterskich  Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, dla których alternatywne źródła energii są przedmiotem uzupełniającym. Omawia, w sposób dosyć ogólny, zagadnienia związane z energią i możliwościami jej pozyskiwania, właśnie ze źródeł odnawialnych.

    

Organizacja i zarządzanie. Cz. II.  ABC zarządzania – historia i współczesność
Autor: Józef Sadowski
ISBN: 978-83-61378-15-0
Rok wydania: 2011
Cena: 40 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

Podręcznik stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów wszystkich kierunków i specjalności kształcenia w wyższych uczelniach humanistycznych i ekonomicznych.  Jego podstawowym zadaniem jest zorientowanie w zasadniczych zagadnieniach związanych z problematyką organizacji i zarządzania oraz pomoc w samodzielnym rozwijaniu zdobytej wiedzy ogólnej.  Druga część poświęcona jest kierowaniu (zarządzaniu) a zwłaszcza: planowaniu, organizowaniu, motywowaniu i kontrolowaniu zachowań ludzi  w procesie działań zorganizowanych; podejmowaniu decyzji kierowniczych; organizowaniu pracy kierowniczej oraz strategiom zarządzania.

    

Organizacja i zarządzanie. Cz. I. Organizacje i ich struktury
Autor: Józef Sadowski
ISBN: 978-83-61378-14-3
Rok wydania: 2011
Cena: 37 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

Podręcznik stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów wszystkich kierunków i specjalności kształcenia w wyższych uczelniach humanistycznych i ekonomicznych.  Jego podstawowym zadaniem jest zorientowanie w zasadniczych zagadnieniach związanych z problematyką organizacji i zarządzania oraz pomoc w samodzielnym rozwijaniu zdobytej wiedzy ogólnej.  Pierwsza część Organizacje i ich struktury – przedstawia obszar zainteresowania i ogólną charakterystykę teorii organizacji i zarządzania oraz problemy związane z organizacjami społecznymi: powstanie organizacji, struktury organizacyjne i ich projektowanie, formalizowanie organizacji a także zasady wprowadzania zmian organizacyjnych.