Podręczniki | WSZOP - Katowice
a a a

Podręczniki

    

Podstawy prawa pracy. Wydanie II zaktualizowane
Autor: Maria Taniewska-Banacka
ISBN: 978-83-61378-22-8
Rok wydania: 2012
Cena: 20 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści.pdf

Skrypt przeznaczony jest dla studentów studiów zawodowych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Podjęta została w nim próba przybliżenia istoty poszczególnych zagadnień bez wnikania w nadmierne szczegóły, przyjmując założenie, że dzięki znajomości podstaw konieczna w razie potrzeby lektura szczegółowych przepisów nie będzie nastręczała zbytnich trudności.
 

    

Alternatywne źródła energii
Autor: Tadeusz Sidor
ISBN: 978-83-61378-23-5
Rok wydania: 2011
Cena: 30 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści.pdf

Podręcznik przeznaczony jest w pierwszym rzędzie dla studentów uzupełniających studiów magisterskich  Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, dla których alternatywne źródła energii są przedmiotem uzupełniającym. Omawia, w sposób dosyć ogólny, zagadnienia związane z energią i możliwościami jej pozyskiwania, właśnie ze źródeł odnawialnych.

    

Organizacja i zarządzanie. Cz. II.  ABC zarządzania – historia i współczesność
Autor: Józef Sadowski
ISBN: 978-83-61378-15-0
Rok wydania: 2011
Cena: 40 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści.pdf

Podręcznik stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów wszystkich kierunków i specjalności kształcenia w wyższych uczelniach humanistycznych i ekonomicznych.  Jego podstawowym zadaniem jest zorientowanie w zasadniczych zagadnieniach związanych z problematyką organizacji i zarządzania oraz pomoc w samodzielnym rozwijaniu zdobytej wiedzy ogólnej.  Druga część poświęcona jest kierowaniu (zarządzaniu) a zwłaszcza: planowaniu, organizowaniu, motywowaniu i kontrolowaniu zachowań ludzi  w procesie działań zorganizowanych; podejmowaniu decyzji kierowniczych; organizowaniu pracy kierowniczej oraz strategiom zarządzania.

    

Organizacja i zarządzanie. Cz. I. Organizacje i ich struktury
Autor: Józef Sadowski
ISBN: 978-83-61378-14-3
Rok wydania: 2011
Cena: 37 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści.pdf

Podręcznik stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów wszystkich kierunków i specjalności kształcenia w wyższych uczelniach humanistycznych i ekonomicznych.  Jego podstawowym zadaniem jest zorientowanie w zasadniczych zagadnieniach związanych z problematyką organizacji i zarządzania oraz pomoc w samodzielnym rozwijaniu zdobytej wiedzy ogólnej.  Pierwsza część Organizacje i ich struktury – przedstawia obszar zainteresowania i ogólną charakterystykę teorii organizacji i zarządzania oraz problemy związane z organizacjami społecznymi: powstanie organizacji, struktury organizacyjne i ich projektowanie, formalizowanie organizacji a także zasady wprowadzania zmian organizacyjnych.

    

Podstawy metrologii. Przegląd metod i przyrządów pomiarowych
oraz instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.
Wydanie III
Autor: Tadeusz Sidor
ISBN: 978-83-61378-09-9
Rok wydania: 2010
Cena: 20 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści.pdf

Trzecie uzupełnione o  ćwiczenie z komputerowego systemu pomiarowego wydanie podręcznika przeznaczonego dla Studentów V semestru kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Zawiera bardzo skondensowane wiadomości dotyczące podstaw metrologii oraz przegląd ważniejszych metod i przyrządów pomiarowych.

    

Nauka o materiałach i mechanika. Laboratorium. Wydanie II uzupełnione
Autor: Adam Hernas (red.)
ISBN: 978-83-61378-05-1
Rok wydania: 2010
Cena: 20 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści.pdf

Drugie, uzupełnione wydanie podręcznika zawiera wiedzę na temat metod badań materiałów, które zawarte są w programie nauczania przedmiotu nauka o materiałach oraz mechanika. Przeznaczony jest dla Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Pozwala on na przyswojenie i opanowanie wiedzy wymaganej na zajęciach laboratoryjnych oraz przydatnej w pracy zawodowej.

    

Zagrożenia fizyczne w środowisku pracy. Ćwiczenia laboratoryjne
Autor: Kazimierz Lebecki, Iwona Romanowska-Słomka
ISBN: 978-83-61378-02-0
Rok wydania: 2009
Cena: 20 PLN (dostępna w Kasie WSZOP)

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników podczas  pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Jednym z najważniejszych działań jest identyfikacja i charakterystyka zagrożeń występujących w środowisku pracy. W podręczniku zostały przedstawione  podstawowe informacje  dotyczące zagrożeń fizycznych w środowisku pracy oraz metody ich pomiaru. Opisane  zagrożenia fizyczne to: drgania mechaniczne (wibracje), hałas, pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz — 300 GHz, promieniowanie jonizujące, promieniowanie optyczne, mikroklimaty zimny i gorący, oraz pyły emitowane na stanowiskach pracy.

   

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych nauki o materiałach
Autor: Adam Hernas, Bożena Szczucka-Lasota
ISBN: 978-83-922186-9-2
Rok wydania: 2009
Książka dostępna jest w Bibliotece WSZOP

Skrypt zawiera opis pięciu ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu nauka o materiałach. Instrukcja stanowi istotną pomoc naukową dla Studentów w przygotowaniu stanowisk, materiałów oraz doboru odpowiednich metod badawczych podczas zajęć.

   

Zbiór zadań z matematyki
Autor: Agnieszka Heba
ISBN: 978-83-922186-5-4
Rok wydania: 2007
Cena - 23 PLN (dostępna w kasie WSZOP)

Zbiór zawiera zestaw zadań odpowiadających treści podręcznika Jana Szymszala - "Matematyka" (T.1) i został poszerzony o ćwiczenia obejmujące: ciągi, wielomiany, trygonometrię.

   

Zagrożenia elektryczne w środowisku pracy
Autor: Andrzej Kidawa
ISBN: 978-83-922186-4-7
Rok wydania: 2007
Cena: 28 PLN (dostępna w kasie WSZOP)

Podręcznik akademicki, którego treść obejmuje głównie zagadnienia zawarte w normie PN IEC 60364, regulującej zasady bezpiecznego wykonywania i użytkowania nowych instalacji elektrycznych dla zakresu napięć instalacji odbiorczych poniżej 1 kV. W podręczniku przedstawiono ponadto problemy związane z wytwarzaniem i przesyłem energii elektrycznej, zagrożenia wynikające z zetknięcia się z przewodami pod napięciem oraz sposoby postępowania przy ratowaniu porażonego prądem.

   

Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie
Autor: Marcin Krause
ISBN: 83-922186-3-9
Rok wydania: 2006
Książka dostępna jest w Bibliotece WSZOP

Wprowadzenie do Kodeksu Pracy zapisu mówiącego, że pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników wymusiło zmianę nastawiania do zagadnień BHP. Problematyka ta stała się w związku z tym obecna w programach studiów technicznych i humanistycznych. Książka stanowi kompetentną prezentację wiedzy na temat prawnych, technicznych i organizacyjnych uwarunkowań zapewnienia zatrudnionym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

   

Systemy zarządzania jakością w organizacji
Autor: Adam Hernas, Lesław Gajda
ISBN: 83-922186-1-2
Rok wydania: 2006
Cena: 14 PLN (dostępna w kasie WSZOP)

Podręcznik Adama Hernasa i Lesława Gajdy podejmuje ważną problematykę jakości, która nabiera obecnie coraz większego znaczenia wobec postępującej globalizacji rynku światowego oraz integracji europejskiej. Poruszana w nim problematyka jest aktualna i wskazuje kierunki postępowania, które mogą podjąć korzystający z tej pracy studenci i wszyscy zainteresowani doskonaleniem zarządzania jakością w organizacji.

   

Matematyka - tom 2
Autor: Jan Szymszal
ISBN: 83-922186-2-0
Rok wydania: 2006
Cena: 25 PLN (Dostępna w kasie WSZOP)

Drugi tom podręcznika do Matematyki jest próbą przedstawienia w krótkiej i dość przystępnej formie wykładów i ćwiczeń z matematyki prowadzonych ze studentami pierwszego roku w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

   

Matematyka – tom I
Autor: Jan Szymszal
ISBN: 83-916712-4-0
Rok wydania: 2004
Książka dostępna jest w Bibliotece WSZOP

Podręcznik jest próbą przedstawienia w krótkiej i przystępnej formie wykładów i ćwiczeń z matematyki prowadzonych ze studentami pierwszego roku Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy. Wykład z matematyki, ze względu na niekiedy bardzo odległy termin ukończenia szkoły średniej przez słuchaczy jest prowadzony od podstaw, ma nauczyć na nowo obcować z matematyką po wielu latach przerwy.

   

Technologia chemiczna i zagrożenia chemiczne w środowisku pracy
Autor: Wojciech Mniszek
ISBN: 83-916712-3-2
Rok wydania: 2004
Cena: 14 PLN (dostępna w kasie WSZOP)

Skrypt składający się z dwóch części. Pierwsza dotyczy technologii chemicznych, druga zaś, zagrożeń chemicznych w środowisku pracy.

   

Chemia ogólna
Autor: Wojciech Mniszek
ISBN: 83-916712-2-4
Rok wydania: 2003
Książka dostępna jest w Bibliotece WSZOP

Skrypt przeznaczony jest dla studentów wyższych szkół zawodowych na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji" jako materiał uzupełniający wykłady z tego przedmiotu.