Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

a a a

Martyna Bała, Damian Hadryś: 01_Wpływ rodzaju obuwia na rezystancję układu człowiek-podłoże

Bożena Gajdzik: Przejście od "Work-life Balance" do "Tech-life Harmony" w Przemyśle 4.0

Damian Hadryś, Agata Szeptuch, Danuta Zwolińska, Witold Krieser, Maciej Puchała, Tomasz Łempiński, Maciej Światowski: System SMART ID CARD do bezobsługowej rejestracji czasu pracy, kontroli dostępu oraz monitorowania bezpieczeństwa i wydajności pracy

Damian Hadryś, Bożena Szczucka-Lasota: Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego po zastosowaniu chłodzenia mikrostrumieniowego do procesu natryskiwania cieplnego

Marcin Hibner: Elementy materialnego środowiska pracy w procesie oceny stanu zagrożenia podziemnego stanowiska pracy

Marcin Karłowski, Paweł Nowak: Świadomość pracowników o zagrożeniach w pracowni diagnostyki obrazowej

Jan Krmela, Vladimira Krmelová: The safety durning 3D printing of technical objects

Vladimira Krmelová, Róbert Janik, Ivan Kopal: Operation and DCSBN plasma reactor in laboratory conditions

Adam Lipowczan: Normalizacyjne uwarunkowania oceny hałasu w środowisku

Bohdan Mochnacki, Ewa Majchrzak: Review of the selected problems connected with the thermal comfort analysis

Elżbieta Tarczoń, Ewa Beck-Krala: Kreowanie kultury bezpieczeństwa w sektorze opieki zdrowotnej

Paulina Teper, Iwona Stachurek, Gabriela Górka: Bezpieczeństwo pracy podczas prowadzenia procesów kontrolowanej polimeryzacji z przeniesieniem atomu na przykładzie otrzymywania poli(metakrynalu 2-dimetyloaminoetylu)

Aleksander Wolski: Bezpieczeństwo personalne na gruncie społeczności lokalnej

Norbert Wtorkowski, Teresa Musioł: Identyfikacja zagrożenia wskaźnikiem MHT (Maximum Holding Time) metodą symulacji na stanowisku operatora kabiny lakierniczej w przemyśle motoryzacyjnym

Julia Nowicka, Wiesława Załoga, Zbigniew Ciekanowski: Komunikacja strategiczna w naukach o zarządzaniu i jakości oraz w naukach o bezpieczeństwie

Wiesława Załoga, Julia Nowicka, Zbigniew Ciekanowski: Kompetencje społeczne kadry dowódczej oficerów Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa militarnego Polski