Psychospołeczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczością pospolitą w środowisku lokalnym - diagnoza i sposoby zapobiegania | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Konferencje » Psychospołeczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczością pospolitą w środowisku lokalnym - diagnoza i sposoby zapobiegania
a a a

Psychospołeczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczością pospolitą w środowisku lokalnym - diagnoza i sposoby zapobiegania

Organizacja I Konferencji Naukowej pt. "Psychospołeczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczością pospolitą w środowisku lokalnym - diagnoza i sposoby zapobiegania" oraz publikacja pokonferencyjna w formie monografii naukowej - zadanie finansowane w ramach umowy 989/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Katedra Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
wraz z Zakładem Psychologii Sądowej Wydziału Humanistyczno-Społecznego
Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej
która odbędzie się w dniach 25-26 października 2018 r. w Katowicach.
 
Konferencja jest kontynuacją konferencji organizowanych
przez prof. zw. dr. hab. Jana Stanika w Uniwersytecie Śląskim.

Cel konferencji:
przybliżenie najnowszych osiągnięć naukowych przedstawicieli nauki i praktyki w obszarze psychologii sądowej w środowiskach pedagogów i psychologów szkolnych, funkcjonariuszy Policji pracujących w środowisku nieletnich, sędziów sądów dla nieletnich, kuratorów zawodowych i społecznych.

Tematyka konferencji:
ze względu na rozległość podjętej tematyki i jej zróżnicowanie warsztatowe przewiduje się pięć sekcji problemowych:

  • sposoby zapobiegania formowania się podkultur przestępczych (i demoralizacji) w rejonie szkoły (pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni i inni)
  • policyjna taktyka prewencji i interwencji wobec nieletnich zdemoralizowanych oraz nieletnich sprawców przestępstw (policyjne „piony” ds. nieletnich i patologii społecznej, dzielnicowi, Policyjne Izby Dziecka)
  • charakterystyka psychologiczno-porównawcza nieletnich zaangażowanych przez OZSS w okresie ostatnich dwóch lat, którzy popełnili przestępstwa przeciwko mieniu versus przeciwko zdrowiu i życiu i inne (psycholodzy, pedagodzy)
  • sędziowska ocena środków dowodowych w sprawach nieletnich i ich przydatność w orzekaniu (sędziowie)
  • skuteczność wykonania środków probacyjnych wobec nieletnich w ocenie kuratorów sądowych (kuratorzy sadowi).

 

Po otrzymaniu tematów referatów Komitet Organizacyjny zakwalifikuje je do odpowiednich sekcji problemowych. Preferowane będą referaty oparte na danych empirycznych środowisk lokalnych. Objętość referatu nie może przekraczać 20 minut czasu jego wygłaszania.

Publikacja będzie zawarta w dwóch zbiorach prac, które odpowiednio zakwalifikuje Komitet Naukowy:

  • Monografia
  • Zeszyty Konferencyjne.