Forum Safety First - Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Konferencje » Forum Safety First - Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa
a a a

Forum Safety First - Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa

„Forum Safety First – Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa” – zadanie finansowane w ramach umowy 989/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych
Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
zaprasza do udziału w Forum Safety First - Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa, 
które odbędzie się w dniach 19-20 września 2018 r. w Katowicach.

Cel Forum:
przedstawienie wyników badań, dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń w zakresie kultury bezpieczeństwa.

Tematyka Forum:

 • polityka bezpieczeństwa pracy oraz świadome działania w organizacji na rzecz budowania kultury bezpieczeństwa
 • dobre praktyki w zakresie podnoszenia świadomości bezpiecznej pracy oraz partycypacji wszystkich pracowników w budowanie kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie
 • budowanie kultury bezpieczeństwa w odniesieniu do kluczowych czynników:
  - środowiska pracy (aspekty prawne, ochrona zdrowia, polityka i zarządzanie bezpieczeństwem  pracy, ergonomia pracy, narzędzia techniczne),
  - zachowań pracowników (przestrzeganie przepisów bhp, przekazywanie informacji i współpraca, demonstrowanie troski o bezpieczeństwo wykraczające poza wymagania zawarte w przepisach),
  - indywidualnych cech pracowników (wiedza, doświadczenie, umiejętności, motywacja do bezpiecznej pracy).

Język Forum: polski lub angielski
Data Forum: 19-20 września 2018 r.
Miejsce Forum: MCK w Katowicach, plac Sławika i Antalla 1, 40-166 Katowice

Terminarz Forum:

W ramach udziału w Forum oferujemy:

 • publikację "Safety First - księga dobrych praktyk BHP" wydaną na nośniku multimedialnym
 • pomoc w rezerwowaniu noclegu w hotelu położonym blisko miejsca obrad Forum
 • przerwy kawowe.