Ciągłość i zmienność w języku i kulturze | WSZOP - Katowice
strona główna » Działalność naukowa » Konferencje » Ciągłość i zmienność w języku i kulturze
a a a

Ciągłość i zmienność w języku i kulturze

Katedra Kulturoznawstwa i Filologii
Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
zaprasza do wzięcia udziału w VI Konferencji Naukowej
pt. Ciągłość i zmienność w języku i kulturze,
która odbędzie się w dniu 15 września 2017 r.
w siedzibie WSZOP (Katowice, ul. Bankowa 8).

Konferencja jest organizowana w ramach obchodów 15-lecia
Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Celem Konferencji jest zaprezentowanie opinii oraz wymiana poglądów na temat tendencji pojawiających się we współczesnych światowych językach i kulturach. Zakres proponowanej tematyki referatów to: kulturoznawstwo, historia, literatura, językoznawstwo stosowane i teoretyczne.

Językami Konferencji są: język angielski i język polski.

Swoje wystąpienia podczas sesji plenarnej potwierdzili:

  • prof. dr hab. Maria Wysocka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  • prof. dr hab. Anna Niżegorodcew (emerytowana profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
  • prof. dr hab. Marta Wiszniowska-Majchrzyk (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
    oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Ważne daty:
30 kwietnia 2017 r. – termin nadsyłania zgłoszeń i/lub szczegółów do wystawienia do faktury
22 maja 2017 r. – termin nadsyłania abstraktów
5 czerwca 2017 r. – potwierdzenie przyjęcia referatu do wygłoszenia
30 sierpnia 2017 r. – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej

Komitet Naukowy:
dr hab. Arkadiusz Rojczyk - Przewodniczący

Komitet Organizacyjny:
dr Elżbieta Krawczyk-Neifar - Przewodnicząca
dr hab. Arkadiusz Rojczyk
dr Ewa Góra
dr Justyna Rusak