Bezpieczeństwo pracy - Środowisko - Zarządzanie | WSZOP - Katowice
strona główna » Działalność naukowa » Konferencje » Bezpieczeństwo pracy - Środowisko - Zarządzanie
a a a

Bezpieczeństwo pracy - Środowisko - Zarządzanie

Wydział Nauk Technicznych
Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza do udziału
VII Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo pracy - Środowisko - Zarządzanie,
która odbędzie się w dniach 11-13 października 2017 roku w Szczyrku.

Konferencja jest organizowana w ramach obchodów 15-lecia
Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Tematyka konferencji:

 • zagrożenia w środowisku pracy i w środowisku naturalnym, metody identyfikacji, prewencja
 • metody pomiaru czynników szkodliwych w środowisku pracy i w środowisku naturalnym
 • doskonalenie stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki
 • oddziaływanie procesów produkcyjnych na środowisko
 • nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach produkcyjnych

Ważne daty - AKTUALIZACJA:

 • do 30 września 2017 r. – przesłanie karty zgłoszenia udziału w konferencji,
 • do 30 września 2017 r. – przesłanie artykułu zgodnego z wymaganiami redakcyjnymi,
 • do 30 września 2017 r. – wniesienie opłaty za udział w konferencji.

Patronat baranżowy:

Denios Sp. z o.o.


Patronat naukowy:
Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Krakowie

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją

Polskie Forum ISO 9000Patronat medialny:

 • Tekst artykułu zgodny z tematyką konferencji powinien obejmować 20÷22 tys. znaków ze spacjami (ok. 12 stron) i powinien być opracowany według wytycznych zawartych w Załączniku 2. Artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną wydane przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w następującej formie:
  • wybrane przez Recenzentów – jako artykuł w Zeszytach Naukowych WSZOP (7 punktów
   wg MNiSW),
  • pozostałe – jako rozdział w monografii (5 punktów wg MNiSW).
 • Język konferencji: artykuły i rozdziały monografii: język polski lub język angielski, wystąpienia
  na obradach: język polski lub język angielski; prezentacje multimedialne: język angielski.
 • Wypełnione karty zgłoszenia udziału w konferencji (Załącznik 1) oraz artykuły należy przesłać na adres e-mail: konferencjawnt@wszop.edu.pl.
 • Miejsce obrad: CKiR Orle Gniazdo Szczyrk Spółka z o.o., ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk.
 • Termin konferencji: konferencja rozpoczyna się w środę 11 października 2017 r. o godz. 13:00, a kończy się obiadem w piątek 13 października 2017 r.
 • Imprezy towarzyszące: kolacja biesiadna przy akompaniamencie kapeli góralskiej oraz wycieczka do Muzeum Browaru w Żywcu.
 • Istnieje możliwość przedłużenia pobytu na dni poprzedzające konferencję oraz na weekend 14-15 października 2017 r. po preferencyjnych cenach – prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji.
 • Uczestnikom konferencji przysługuje rabat w wysokości 30% na korzystanie z atrakcji ośrodka (np. sauna, jacuzzi); rezerwacja oraz płatność indywidualna w recepcji.
 • Parking monitorowany bezpłatny dla uczestników konferencji.