Zaproszenie do udziału w Konferencji Naukowej Psychospołeczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczością pospolitą w środowisku lokalnym | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Zaproszenie do udziału w Konferencji Naukowej Psychospołeczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczością pospolitą w środowisku lokalnym
a a a

Zaproszenie do udziału w Konferencji Naukowej Psychospołeczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczością pospolitą w środowisku lokalnym

Katedra Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
wraz z Zakładem Psychologii Sądowej Wydziału Humanistyczno-Społecznego
Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej
która odbędzie się w dniach 25-26 października 2018 r. w Katowicach.

Konferencja jest kontynuacją konferencji organizowanych
przez prof. zw. dr. hab. Jana Stanika w Uniwersytecie Śląskim.

Celem konferencji jest przybliżenie najnowszych osiągnięć naukowych przedstawicieli nauki i praktyki w obszarze psychologii sądowej w środowiskach pedagogów i psychologów szkolnych, funkcjonariuszy Policji pracujących w środowisku nieletnich, sędziów sądów dla nieletnich, kuratorów zawodowych i społecznych.

Ze względu na rozległość podjętej tematyki i jej zróżnicowanie warsztatowe przewiduje się pięć sekcji problemowych:

  • sposoby zapobiegania formowania się podkultur przestępczych (i demoralizacji) w rejonie szkoły (pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni i inni)
  • policyjna taktyka prewencji i interwencji wobec nieletnich zdemoralizowanych oraz nieletnich sprawców przestępstw (policyjne „piony” ds. nieletnich i patologii społecznej, dzielnicowi, Policyjne Izby Dziecka)
  • charakterystyka psychologiczno-porównawcza nieletnich zaangażowanych przez OZSS w okresie ostatnich dwóch lat, którzy popełnili przestępstwa przeciwko mieniu versus przeciwko zdrowiu i życiu i inne (psycholodzy, pedagodzy)
  • sędziowska ocena środków dowodowych w sprawach nieletnich i ich przydatność w orzekaniu (sędziowie)
  • skuteczność wykonania środków probacyjnych wobec nieletnich w ocenie kuratorów sądowych (kuratorzy sadowi).

Organizacja I Konferencji Naukowej pt. "Psychospołeczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczością pospolitą w środowisku lokalnym - diagnoza i sposoby zapobiegania" oraz publikacja pokonferencyjna w formie monografii naukowej - zadanie finansowane w ramach umowy 989/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę


 

Więcej informacji o konferencji