Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów
a a a

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów

W dniu 27 października br. w Auli kolumnowej WSZOP odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom, którzy zdali egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2016/2017.

Zgromadzonych gości powitała Prorektor ds. kształcenia, dr Jolanta Bernais.

JM Rektor prof. dr hab inż. Bohdan Mochnacki pogratulował pomyślnego zakończenia studiów i życzył Absolwentom wykorzystania zdobytej wiedzy i nowych umiejętności w życiu zawodowym. Następnie głos zabrali Dziekan Wydziału Nauk Technicznych, dr inż. Danuta Zwolińska oraz Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego, dr Jacek Skorus. Dziekani także złożyli gratulacje oraz zachęcali do dalszego podnoszenia kwalifikacji.

Dyplomy z rąk Rektora odebrali Absolwenci studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich.
Jako pierwsze dyplomy otrzymały osoby, które ukończyły studia z wyróżnieniem.

Przedstawiciel Absolwentów - Michał Anuszkiewicz - złożył nauczycielom akademickim wyrazy podziękowania za stworzenie prawdziwie akademickiej atmosfery oraz za profesjonalizm i życzliwość okazywane przez całe studia.

Liczymy na kolejne spotkania z Absolwentami na studiach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych.