Seminarium dla pedagogów i doradców zawodowych | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Seminarium dla pedagogów i doradców zawodowych
a a a

Seminarium dla pedagogów i doradców zawodowych

Kilkudziesięciu doradców zawodowych i pedagogów szkolnych wzięło udział w Seminarium „Nowoczesne aspekty doradztwa zawodowego w szkołach”, które odbyło się w poniedziałek (26 listopada) w naszej uczelni.

Maciej Zegarek (Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach) przygotował informacje statystyczne na temat struktury bezrobocia w województwie śląskim. Jego wykład dotyczył sytuacji absolwentów na rynku pracy województwa śląskiego i wsparcia doradców zawodowych Publicznych Służb Zatrudnienia w planowaniu kariery zawodowej.

Pod względem stopy bezrobocia województwo śląskie jest na 3. miejscu w Polsce. Bezrobocie wynosi 10,4% - dane z 30 września 2012 r. Najwyższe jest natomiast w woj. warmińsko-mazurskim – 19,5%. Wśród osób bezrobotnych dominują kobiety. Wg danych z 31 października 2012 r. bezrobotni absolwenci (przyjmuje się, że status absolwenta ma się przez rok po ukończeniu szkoły) wszystkich typów szkół, stanowią 5,5% wszystkich osób zarejestrowanych w Urzędach Pracy.

Wyższe wykształcenie wciąż jest premiowane na rynku pracy – podkreślał Maciej Zegarek. Młodzi ludzie – jego zdaniem – są coraz bardziej świadomi, wiedzą że mogą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego.

Dr Bożena Kubiczek (Sosnowieckie Centrum Edukacyjne „Edukator”, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach) przygotowała wykład pt. Istota doradztwa edukacyjno-zawodowego w świetle obowiązujących przepisów prawa – zakres pre-, re- i orientacji zawodowej. Jej zdaniem to gimnazjum jest newralgicznym momentem w życiu – to wtedy młodzi ludzie decydują: co dalej. Podkreślała, że szkoła nie jest po to by uczniowie zdobyli świadectwa, ale by pomóc w wyborze drogi zawodowej i przygotować do pełnienia różnych ról społecznych. Niestety młodzież często nie widzi związku między wykształceniem a sukcesem w życiu zawodowym i osobistym, a na pytanie dlaczego chodzą do szkoły odpowiada: bo muszę. Dr Kubiczek także dla studentów WSZOP prowadzi zajęcia dotyczące planowania kariery zawodowej, a ich efektem są prace zaliczeniowe – wyobraź sobie siebie za 10 lat. Dziś doradcy zawodowi powinni mówić nie o koncepcji zawodu, ale o modelu kariery. Uczniowie muszą wiedzieć jak być mobilnym na rynku pracy i jakie dodatkowe kompetencje mogą zdobyć – mówiła dr Kubiczek.

Na koniec Seminarium podinspektor Bartosz Głowacki przygotował zajęcia na temat bezpieczeństwa i zachowania się w sytuacjach kryzysowych. W formie wykładu i pokazu uczył co zrobić w sytuacji kontaktu z osobą agresywną, w miejscu napadu i przy zagrożeniu pożarem lub zamachem bombowym.

Galeria zdjęć