Obrazy Elżbiety Szołomiak w Bibliotece WSZOP! | WSZOP - Katowice
strona główna » aktualności » Obrazy Elżbiety Szołomiak w Bibliotece WSZOP!
a a a

Obrazy Elżbiety Szołomiak w Bibliotece WSZOP!

Biblioteka WSZOP zaprasza do zapoznania się z twórczością malarki Elżbiety Szołomiak.


Szczególnie zapraszamy na wernisaż wystawy, który odbędzie się już 22 lutego 2018 r. o godz. 16:00.

Wystawę będzie można podziwiać do końca marca br.

Artystka urodziła się w 1940 r. w Jarosławiu. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych, pozostając pod opieką nieżyjącego już wybitnego plastyka pedagoga Alojzego Zawady. Studia pod kierunkiem prof. Stanisława Borysowskiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończyła w 1965 r. W 1978 r. otrzymała roczne stypendium twórcze Ministra Kultury i Sztuki. Wystawiała swoje prace w wielu galeriach polskich i niemieckich, a także w Austrii, Japonii i Indonezji. W 1999 r. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie zorganizowało wystawę jej prac z Indonezji i Tajlandii w swojej galerii Dong Nam, a w roku następnym – w Galerii Duta w Dżakarcie. W roku 2005 Muzeum zaprezentowało cykl obrazów Elżbiety Szołomiak poświęconych Myanmarowi (Birmie).

Wielu malarzy realistów powiela lepiej lub gorzej przeszłość artystyczną, gdyż patrząc na otaczający ich świat
nie potrafi powiedzieć nic nowego. Ten realizm, konserwatywny w istocie rzeczy, oddziałuje jeszcze w kategoriach estetyki, ale nie odpowiada ludziom czującym i rozumiejącym sztukę. Malarstwo Elżbiety Szołomiak dzięki innemu widzeniu rzeczywistości jest przeciwieństwem takiej twórczości, chociaż opiera się
na realistycznej konwencji. Należy do tych nowoczesnych artystów, którzy osiągnęli rzecz trudną - komunikatywność malarstwa, bez obniżenia jego rangi. Banalnie brzmi stwierdzenie, że sztuka jest niepodzielna, ale trzeba je powtarzać, gdyż wciąż odżywają spory na temat "abstrakcji" i "realizmu", malarstwa "nowoczesnego" i "tradycyjnego". Związki z tradycją nie oznaczają przekreślenia poszukiwań nowego, współczesnego spojrzenia. Malarstwo Elżbiety Szołomiak jest świadectwem słuszności takich poszukiwań.


Drugą cecha tego malarstwa jest optymistyczne widzenie świata. Artystka jakby przeciwstawiała się programowo antyestetyzmowi, pesymizmowi, wszelkim obsesjom w sztuce.

Twórczość jej służy uszlachetnianiu człowieka, co powinno być cechą każdej sztuki. Świat w obrazach
Elżbiety Szołomiak jest wprawdzie realistyczny, ale odbity zawsze w wizji malarskiej wyrażającej tendencję
do szlachetności i piękna. Talent artystki pozwala jej stwarzać rzeczywistość harmonijną i romantyczną,
ten romantyzm widoczny przede wszystkim w pejzażach, które najtrafniej charakteryzującej twórczość -
wykorzystano tekst Edmunda Grzybowskiego.

Zapraszamy!

Galeria zdjęć