Rzecznik Praw Akademickich | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Rzecznik Praw Akademickich
a a a

Rzecznik Praw Akademickich

Uchwałą Senatu WSZOP z dnia 25 września br. powołano w naszej Uczelni instytucję Rzecznika Praw Akademickich (Academic Ombudsman). Rzecznik Praw Akademickich, stoi na straży przestrzegania wysokich standardów etycznych oraz tradycji akademickiej. Działa w oparciu o zasadę poufności, bezstron­ności, neutral­ności i dobrowolności, dąży do polubownego rozwią­zywania sporów pomiędzy studentami i pracownikami, w tym m.in. w zakresie nierównego traktowania, mobbingu, czy molestowania.

Funkcję Rzecznika Praw Akademickich od 1 października br. pełni dr Arkadiusz P. Szajna, doktor nauk prawnych, wykładowca WSZOP, opiekun Koła Naukowego Kryminalistyki i Kryminologii WSZOP, członek Zarządu oraz Komitetu Prawnego Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych.

 

 

Kontakt:
Rzecznik Praw Akademickich:

e-mail: lub osobiście pokój nr 004
WSZOP ul. Bankowa 8 
40-007 Katowice