Pomoc materialna dla studentów – tarcza 2.0 | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Pomoc materialna dla studentów – tarcza 2.0
a a a

Pomoc materialna dla studentów – tarcza 2.0

Wprowadzono wiele prostudenckich zmian w zasadach przyznawania pomocy materialnej w okresie pandemii:

  • zniesienie limitu dwóch zapomóg w roku akademickim – o zapomogę student będzie mógł wystąpić za każdym razem kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się,
  • zniesienie limitu 6-letniego okresu przysługiwania świadczeń, w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, czy zapomogę,
  • wprowadzenie możliwości przyznawania zapomóg dla studentów przez rektora, przy czym istniejąca w uczelni komisja stypendialna i odwoławcza komisja stypendialna, zachowują swoje uprawnienia do przyznawania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora,
  • wprowadzenie uproszczonego trybu rozpatrywania zapomóg,
  • uproszczenie formalności związanych z przyznawaniem stypendium socjalnego – forma i sposób składnia wniosku zależy od decyzji poszczególnej uczelni.

Po więcej informacji, zapraszamy na: https://www.gov.pl/web/nauka/tarcze-dla-srodowiska-naukowego-i-akademickiego--podsumowanie-zmian