Pomoc materialna dla studentów | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Pomoc materialna dla studentów
a a a

Pomoc materialna dla studentów

Drodzy Studenci!
Przypominany o prostudenckich zasadach przyznawania pomocy materialnej w okresie pandemii:

  • zniesienie limitu dwóch zapomóg w roku akademickim – o zapomogę student będzie mógł wystąpić za każdym razem kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się,
  • zniesienie limitu 6-letniego okresu przysługiwania świadczeń, w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, czy zapomogę,
  • wprowadzenie możliwości przyznawania zapomóg dla studentów przez rektora, przy czym istniejąca w uczelni komisja stypendialna i odwoławcza komisja stypendialna, zachowują swoje uprawnienia do przyznawania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora,
  • wprowadzenie uproszczonego trybu rozpatrywania zapomóg.

Potrzebujesz wsparcia? Pobierz wniosek tutaj.


W razie pytań:

Specjalista ds. rozliczeń ze studentami, Kasjer - Małgorzata Pańka@:
 T: 32 355 97 80